Ungdomsteater bidreg til folkehelse

21okt

Ungdomsteateret var sjølvsagt representerte når Hjelmeland kommune inviterte frivillige lag og organisasjonar til markering av den nye folkehelsesatsinga i Hjelmelandshallen.

FOLKEHELSE: Blant teater-ungdommane som deltok på folkehelsekongressen var (f.v.) Karina F. Sjursen, Sidsel Amanda S. Sandvik og Bjørn Stian Ueland.

FOLKEHELSE: Karina F. Sjursen, Sidsel Amanda S. Sandvik og Bjørn Stian Ueland deltok på folkehelsekongressen i Hjelmelandshallen for å visa fram kva ungdomsteateret driv med.

Legg att eit svar