Ei heilt vanleg øving

15jan

Hjelmeland Ungdomsteater har hatt ungdommar på teaterøving kvar onsdag sidan seinhausten 2011. Korleis ser det ut på ei heilt vanleg øving?

I SANDKASSEN: Leon D. Schläwicke, Mathilde Jordal Breivik og Anna Solvang Vadla øver seg på å vera barn i sandkassen. (Foto: Morten Hetland)
I SANDKASSEN: Leon D. Schläwicke, Mathilde Jordal Breivik og Anna Solvang Vadla øver seg på å vera barn i sandkassen. (Foto: Morten Hetland)
FLEIRE ROM: Med mange ungdommar og full aktivitet må òg foajéen på Hjelmeland Samfunnshus brukast som øvingslokale. (Foto: Morten Hetland)
FLEIRE ROM: Med mange ungdommar og full aktivitet må òg foajéen på Hjelmeland Samfunnshus brukast som øvingslokale. Katarina Topp Sandvik har grøn genser, Maria Laugaland har svart jakke og Ida Kvernstrøm er fanga på golvet. Den siste under bøtta greier me ikkje å sjå kven er. (Foto: Morten Hetland)
HØGT OG LÅGT: Bjørn Stian Ueland, Malena Altamirano, William Munthe og Patrycja Dada går høgt og lågt i både volum og bevegelsar. (Foto: Morten Hetland)
HØGT OG LÅGT: Bjørn Stian Ueland, Malena Altamirano, William Munthe og Patrycja Dada går høgt og lågt i både volum og bevegelsar. (Foto: Morten Hetland)
TEKNIKARAR: Lars Martin Mikalsen Meland (t.v.) og Henrik Breivik Rød (t.h.) får opplæring av Henrik Smith (i midten), som har lengst erfaring med lys og lyd blant ungdommane i Ungdomsteateret. (Foto: Morten Hetland)
TEKNIKARAR: Lars Martin Mikalsen Meland (t.v.) og Henrik Breivik Rød (t.h.) får opplæring av Henrik Smith (i midten), som har lengst erfaring med lys og lyd blant teknikarane i Ungdomsteateret. (Foto: Morten Hetland)
INSTRUKSJON: Ungdommane er flinke til å ta imot instruksjon frå instruktør Laila Øvrehus (t.h.). Frå venstre: Stine-Lise Hetland, Leon D. Schläwicke, Anna Solvang Vadla, Jake E. Karlsen og Mathilde Jordal Breivik. (Foto: Morten Hetland)
INSTRUKSJON: Ungdommane er flinke til å ta imot instruksjon frå instruktør Laila Øvrehus (t.h.). Frå venstre: Stine-Lise Hetland, Leon D. Schläwicke, Anna Solvang Vadla, Jake E. Karlsen og Mathilde Jordal Breivik. (Foto: Morten Hetland)

Legg att eit svar