Om oss

Føremål:

Hjelmeland Ungdomsteater er eit fritidstilbod for ungdommar i alderen 13–18 år, som ynskjer å gje ungdommar i Hjelmeland moglegheiter for eigenutvikling og personleg vekst. Engasjerte instruktørar arbeider saman med ungdommane for å skapa ein sosial og trygg arena, der ungdommane opplever glede og meistring gjennom å delta i spanande og utviklande teateraktivitetar.

Me jobbar målretta med å:

 • tilby fritidsaktivitetar i eit positivt ungdomsmiljø
 • etablera vennskap blant ungdommar
 • auka ungdommane si meistringskjensle og sjølvtillit
 • gje ungdommane tryggleik til å stå fram
 • betra ungdommane sin hukommelse og konsentrasjon
 • betra ungdommane si språkforståing
 • utvikla ungdommane si sosiale forståing
 • trena ungdommane i samarbeid
 • utvikla ungdommane sin stemmebruk og musikalitet
 • utvikla ungdommane sine ferdigheiter innan lys-, lyd- og sceneteknikk
 • betra ungdommane sin artikulasjon og uttale

Hjelmeland Ungdomsteater er tilknytta Frilynt Norge, ein av dei største amatørteater- og kulturorganisasjonane i Noreg.

Den spede starten: RV 13

Hjelmeland Ungdomsteater blei starta seinhausten 2011, som den eine av Hjelmeland Samfunnshus og Teaterlag sine to arbeidsgrupper i bulystprosjektet «Hjelmeland 24/7».

KICK-OFF: Hjelmeland Ungdomsteater blei starta som ein del av bulystprosjektet «Hjelmeland 24/7». Frå venstre: Judith Synnøve Svendsen, Henrik Smith, Sidsel Amanda Sægrov Sandvik, Karina Fagerland Sjursen, Paul Øvrehus og Bjørn Stian Ueland representerte ungdomsteateret på kick-off for bulystprosjektet. (Foto: ukjend)
KICK-OFF: Hjelmeland Ungdomsteater blei starta som ein del av bulystprosjektet «Hjelmeland 24/7». Frå venstre: Judith Synnøve Svendsen, Henrik Smith, Sidsel Amanda Sægrov Sandvik, Karina Fagerland Sjursen, Paul Øvrehus og Bjørn Stian Ueland representerte ungdomsteateret på kick-off for bulystprosjektet. (Foto: ukjend)

Laila Øvrehus og Judith Synnøve Svendsen blei dei første instruktørane i gruppa, og ungdommane var sjølv med på å laga det første namnet på ungdomsteatergruppa: «Rv 13». Namnet skulle spela på at riksveg 13 gjekk gjennom heile Hjemeland kommune, og at Ungdomsteateret, på same måte som riksvegen, var viktig for kontakt og samhald mellom ungdommar i Hjelmeland kommune.

Sidan oppstarten av ungdomsteateret har ungdommar og instruktørar arbeidd for å skapa ein trygg og stabil arena, der ungdommar i aldersgruppa 13-18 år opplever glede gjennom å delta i spanande og utviklande teateraktivitetar. Øvingane handla først og fremst om å læra seg grunnleggjande skodespelteknikk, i tillegg til stemmebruk og plassering på scenen. Seinhausten 2012 kom òg Morten Hetland inn som musikalsk instruktør, og tok seg av song og musikk på scenen.

I oktober 2012 var fleire av medlemmene i Ungdomsteateret med på si første offentlege framsyning, som skodespelarar i «Kyrkjespelet i Årdal»:

KULTURMØNSTRING: Hjelmeland Ungdomsteater deltok med fleire innslag i Ungdommens Kulturmønstring (UKM) våren 2013. Frå venstre: Sidsel Amanda Sægrov Sandvik, Camilla Lerstøl Lie og Karina Fagerland Sjursen er i gang med eit musikalsk innslag. I framgrunnen sit musikalsk instruktør Morten Hetland. (Foto: ukjend)
KULTURMØNSTRING: Hjelmeland Ungdomsteater deltok med fleire innslag i Ungdommens Kulturmønstring (UKM) våren 2013. Frå venstre: Sidsel Amanda Sægrov Sandvik, Camilla Lerstøl Lie og Karina Fagerland Sjursen er i gang med eit musikalsk innslag. I framgrunnen sit musikalsk instruktør Morten Hetland. (Foto: ukjend)

Leiarskifte, nytt namn og fleire ungdommar

Då øvingane starta opp igjen i august 2013, tok Morten Hetland over som leiar etter Judith Synnøve Svendsen. Samstundes skifta ungdomsteateret namn til Hjelmeland Ungdomsteater, for å signalisera tydelegare kva aktivitet me driv med og kor me held til. Laila Øvrehus heldt fram som hovudinstruktør, saman med Morten Hetland som medinstruktør.

10-15 ungdommar møtte til dei faste øvingane kvar veke, men etter ein omfattande vervekampanje før haustferien hadde Hjelmeland Ungdomsteater brått snautt førti medlemmer. Lena Kleppa blei henta inn som ny medinstruktør. Ungdommane bidrog sjølv med idéar til kva stykke dei ville setja opp, og nytt manus blei skrive av dei lokale manusforfattarane Jarl Austigard, Morten Hetland, Helga Mokleiv, Magnar Riveland, Leon Schläwicke, Vilde Øvrehus Riveland, Laila Øvrehus og Paul Øvrehus.

Lena Kleppa, Laila Øvrehus og Morten Hetland stod på for å leggja regi på det sjølvskrivne juleshowet: «No er det jul, igjen!», der tretti ungdommar stod på scenen gjennom ei heilaftans framsyning. Éin av ungdommane bidrog som gitarist, og seks ungdommar utgjorde lys- og lydgruppa.

LOVANDE: I samband med juleframsyninga i 2013 blomstra den nye generasjonen av skodespelarar og lys- og lydteknikarar i Hjelmeland. (Foto: Morten Hetland)
LOVANDE: I samband med juleframsyninga i 2013 blomstra den nye generasjonen av skodespelarar og lys- og lydteknikarar i Hjelmeland. (Foto: Morten Hetland)

På nyåret 2014 blei Lena Kleppa bytta ut med Edel Gausland som tredjeinstruktør, og medlemstalet stabiliserte seg på 15-20 ungdommar. Ungdomsteateret byrja å øva på ulike sketsjar, og åtte av desse deltok med eit sjølvskrive innslag under lokalmønstringa til UKM på Hjelmeland 11. februar. Sketsjane og danseinnslaga som blei øvd inn i løpet av våren, blei vist fram for publikum på Samfunnshuset laurdag 7. juni.

Hjelmeland Ungdomsteater fekk i løpet av våren 2014 verdifull kompetanseheving, i form av fem forskjellige kurs med instruktørar frå Barne- og Ungdomsteateret ved Rogaland Teater.

Sundag 15. juni deltok medlemmer frå Hjelmeland Ungdomsteater i Jubileumsvandringa til Hjelmeland kommune, i samband med grunnlovsjubileet 1814-2014. Der viste medlemmene og inviterte vaksne skodespelarar fram eit utdrag frå Noreg og Hjelmeland si historie dei siste 200 åra. Tidleg i august fekk nokre av ungdommane igjen prøva seg som skodespelarar i ei historisk setting, under framføringa av grunnlovsjubileumsversjonen av «Kyrkjespelet i Årdal».

Sidan Edel Gausland er oppteken med asfalttransport store delar av sommarhalvåret, blei Tone Smith henta inn som ny instruktør hausten 2014. To av dei eldste ungdommane – Bjørn Stian Ueland og Vilde Øvrehus Riveland – fekk òg prøva seg som hjelpeinstruktørar, i tillegg til å sjølv stå på scenen.

Instruktørane byrja allereie i september 2014 å førebu dei vel 30 skodespelarane og teknikarane på å setja opp si neste framsyning, men det skulle bli ein krevjande jobb å få god flyt i spel, tekstar og teknikk. Torsdag 23. april var det duka for premiere for ungdomsrevyen «Dagens ungdom». Det var nesten fullt hus på premiereframsyninga, og revyen hausta god kritikk frå lokalavisa Strandbuen. Journalist og meldar, Magnar Riveland, skreiv mellom anna:

Av og til kan ein bli imponert av ein revy fordi det er ungdom som står på scenen. Av og til kan ein bli imponert av ein revy fordi skodespelarane er lokale. Av og til blir ein berre imponert av ein revy. Punktum.

Resten av våren 2015, samt dei første øvingane i det nye teateråret 2015/2016 blei brukte til kursing i grunnleggjande skodespelteknikkar. Dei nye kunnskapane skulle gje ungdommane påfyll av ferdigheiter til å bruka i dei komande framsyningane.

Medlemmer i Hjelmeland Ungdomsteater var hausten 2015 med på innspelinga av musikkvideoen «Eit samfunnshus for alle», som fekk over 5.400 visningar på Facebook i løpet av to døgn:

12. desember 2015 viste Hjelmeland Ungdomsteater eventyrmusikalen «Putti Plutti Pott og Julenissens skjegg» med 35 ungdommar i staben, i tillegg til seks instruktørar på skodespel, musikk og teknikk. 350 tilskodarar fekk med seg dei to framsyningane.

I april stod ti ungdommar på scenen med kriminalkomedien «Mord over ein låg sko». Framsyninga hausta gode kritikkar i lokalavisa.

Teateråret 2015/2016 blei avslutta med «Sommarshow 2016»; ei lett blanding av sketsjar og songar. Ca. 40–60 barn, unge og vaksne fekk med seg denne eine framsyninga.

Frå hausten 2017 overtek Hjelmeland Ungdomsteater teaterdrifta til Hjelmeland Samfunnshus og Teaterlag SA, og dermed blir teatermiljøet i Hjelmeland samla i eitt lag.
Teaterlaget har både vore eit sjølvstendig lag, og i fusjon med Samfunnshuset. Opp gjennom åra har Teaterlaget sett opp følgjande framsyningar:

Heilaftans framsyningar

År Tittel Sjanger
1984 Rolsmerimi revy
1985 Såls e me revy
1985 I gode og vonde dagar kabaret
1987 Di berre lyge revy
1988 Den store barnedåpen komedie
1989 Papegøyen e lause revy
1990 Så lenge skuta kan gå kabaret – Evert Taube
1991 Brørne Østermann – Huskrossen komedie
1992 Ikkje rør! revy
1993 Skrattar og tussespel kabaret – Jakob Sande
1994 Putti Plutti Pott barneteater
1995 Heilt om revy
1996 Kommer tid, kommer råd kabaret – Erik Bye
1997 Hukk på Haua komedie
1997 Jungelboka barneteater
1999 Hjelmelandia revy
2000 Spelemann på taket musikal
2000 Frikk barneteater
2001 Hotell VelNære revy
2001 Putti Plutti Pott barneteater
2002 Han Alf kabaret – Alf Prøysen
2002 Kvinnfolkliv kabaret
2003 Flammedanserinnen komedie
2004 Rimirolse jubileumsrevy
2004 Reisen til julestjernen barneteater
2005 Dei 4 tiåra komedie – slektssaga i fire delar
2006 Det er min vår i haust komedie
2007 Mann 007 kabaret
2007 Sirkus Mikkelikski barneteater
2008 Misunnelse og uvennskap komedie
2009 Magalaust! revy
2010 Bryllaup og uvennskap komedie
2011 Barneskrik og uvennskap komedie
2011 Kjekt å ha revy
2013 Rødhette og den store stygge ulven komedie
2014 Feiande flott! revy
2015 Rett i lommen farse
2016 Snipp, snapp, snute…? revy

 

Mindre framsyningar

År Skildring
1994 Jubileumsframsyning med høgdepunkt frå ti år
2003 Kyrkjespel i Årdal gamle kyrkje
2003 Førrespelet – om Sigbjørn Obstfelder si vandring til Nilsebu i 1903
2004 Jubileumsspel for 300-årsjubileet i høve offergåva til Røldal kyrkje
2005 Kyrkjespelet i Årdal gamle kyrkje
2006 Førrespelet – om Sigbjørn Obstfelder si vandring til Nilsebu i 1903 (spelt under Norsk Frukt- og Laksefest)
2012 Kyrkjespelet i Årdal gamle kyrkje
2013 Ivar Aasen på Hjelmeland-besøk (turné med sjølvskrive spel i samband med Ivar Aasen-jubileet)
2013 Kyrkjespelet i Årdal gamle kyrkje

Vedtekter for Hjelmeland Ungdomsteater:

Vedtekne på stiftingsmøtet, 16.12.2013.
Sist revidert av årsmøtet, 28.09.2016.

§ 1 Laget sitt namn
Laget sitt namn er Hjelmeland Ungdomsteater, og laget blei stifta 16. desember 2013.

§ 2 Føremål
Laget sitt føremål er å underhalda og driva teaterverksemd for ungdommar i Hjelmeland kommune.

§ 3 Juridisk person
Hjelmeland Ungdomsteater er sjølveigande og ein frittståande juridisk person, med upersonleg og avgrensa ansvar for gjeld.

§ 4 Organisasjonstilhøyring
Hjelmeland Ungdomsteater er medlem i Frilynt Norge, Rogaland Teaterråd og Hjelmeland Folkeakademi.

§ 5 Arbeidsåret
Teateråret i Hjelmeland Ungdomsteater er frå og med 1. august til og med 31. juli i påfølgjande år. Aktivitetsplan, årsmelding og prosjektrekneskap skal utarbeidast for teateråret, og godkjennast av ordinært årsmøte. Årsrekneskapen skal utarbeidast for kalenderåret, og godkjennast av ekstraordinært årsmøte innan utgangen av februar i påfølgjande år etter rekneskapsåret.

§ 6 Medlemmer
Alle som aksepterer Hjelmeland Ungdomsteater sine vedtekter og reglement kan bli tatt opp som medlem. Medlemskapen er først gyldig og rekna frå den dag første kontingent er betalt.

§ 7 Stemmerett og valbarheit
Alle medlemmer har stemmerett og er valbare til tillitsverv i Hjelmeland Ungdomsteater. Medlemmer som skuldar kontingent for meir enn eitt år, har ikkje stemmerett eller andre rettar i laget.

§ 8 Kontingent
Kontingenten blir fastsett av årsmøtet, og skal betalast på forskot i september kvart år.
Medlemmer som skuldar kontingent for meir enn eitt år, kan styret stryka som medlem av Hjelmeland Ungdomsteater. Dersom eit medlem blir stroke grunna manglande betaling av kontingent, kan ikkje medlemmen takast opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 9 Godtgjering til tillitsvalte
Tillitsvalte skal ikkje ha honorar for tillitsverva sine, men kan få refusjon for naudsynte, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsforteneste, som vedkomande blir påført i utføringa av vervet. Utgifter til tapt arbeidsforteneste skal gå fram av budsjett og rekneskap.
Unntak gjeld for tillitsvalte som òg blir leigt inn som instruktørar, når styret fastset og godkjenner honorar til instruktørar.

§ 10 Årsmøte
Årsmøtet, som blir halde i september, er Hjelmeland Ungdomsteater sitt høgaste organ.
Årsmøtet blir kalla inn av styret minst to veker før årsmøtedatoen, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjering på Facebook/nettstad/lokalavisa. Forslag som skal behandlast på årsmøtet skal vera sendt til styret seinast fire veker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må vera tilgjengeleg for medlemmene seinast éi veke før årsmøtet.
Alle medlemmer har tilgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitera andre personar og/eller media til å vera til stades, eventuelt vedta at årsmøtet berre er ope for medlemmer.
Årsmøtet er vedtaksført med det talet på røysteføre medlemmer som møter. Ingen har meir enn éi stemme, og røysting kan ikkje skje ved fullmakt.
Årsmøtet kan ikkje behandlas forslag om vedtektsendring som ikkje er oppført på sakslista seinast éi veke før årsmøtet. Andre saker kan behandlast og avgjerast når 2/3 av dei frammøtte medlemmene krev det. Slik avgjerd kan berre takast i samband med godkjenning av sakslista.

§ 11 Leiing av årsmøtet
Årsmøtet blir leia av ein valt møteleiar. Møteleiaren treng ikkje vera medlem av Hjelmeland Ungdomsteater.

§ 12 Røysting på årsmøtet
Så lenge det ikkje er avgjort noko anna, skal eit vedtak ha fått vanleg fleirtal av dei gjevne stemmene for å vera gyldig.
Val skal føregå skriftleg viss det er meir enn éin føreslegen kandidat. Berre føreslegne kandidatar kan førast opp på stemmesetelen.
Blanke røyster skal ein ikkje telja med i det totale røystetalet.

§ 13 Årsmøtet sine oppgåver
Årsmøtet skal:
1. Godkjenna kven som har stemmerett.
2. Godkjenna innkalling, sakliste og møtereglane.
3. Velja møteleiar, møteskrivar og to representantar til å godkjenna protokollen.
4. Godkjenna årsmelding for føregåande teaterår.
5. Godkjenna prosjektrekneskap for føregåande teaterår.
6. Godkjenna revidert årsrekneskap for føregåande kalenderår.
7. Behandla innkomne forslag og forslag frå styret.
8. Fastsetja medlemskontingent for neste teaterår.
9. Velja leiar for eitt år om gongen
10. Velja to styremedlemmer for eitt år om gongen

§ 14 Ekstraordinære årsmøte
Ekstraordinære årsmøter skal haldast når styret vedtek det, eller minst 1/3 av dei røysteføre medlemmene krev det.
Uansett skal det innan februar kvart år haldast ekstraordinært årsmøte for å godkjenna revidert årsrekneskap (jf. § 13 pkt. 6), slik at ein når fristar for søknad om momsrefusjon.
Det blir kalla inn på same måte som for ordinære årsmøte, med minst to vekers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan berre behandla og gjera vedtak i sakene som er kunngjort i innkallinga.

§ 15 Styret
Hjelmeland Ungdomsteater blir leia, drifta og forplikta av eit styre på tre personar. Styret er laget sitt høgaste organ mellom årsmøta.
Styret skal:
1. Setja i verk årsmøtet sine vedtak og avgjerder.
2. Ved behov oppnemna komitéar/utval/personar for spesielle oppgåver og utarbeida instruks for desse.
3. Administrera og ha naudsynt kontroll med Hjelmeland Ungdomsteater sin økonomi i samsvar med dei instruksane og vedtektene som gjeld til ei kvar tid.
4. Representera Hjelmeland Ungdomsteater utetter.
Styret skal halda møte når leiaren krev det, eller eit fleirtal av styremedlemmene forlangar det.
Styret er vedtaksført når eit fleirtal av medlemmene er til stades. Vedtak vert gjort med fleirtal av dei avgjevne stemmene. Ved stemmelikskap er møteleiaren sin stemme avgjerande.

§ 16 Vedtektsendring
Endringar i desse vedtektene kan berre gjerast på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vore på sakslista, og ein krev 2/3 fleirtal av dei avgjevne stemmene.

§ 17 Oppløysning
Oppløysing av Hjelmeland Ungdomsteater kan bare behandlast på ordinært årsmøte. Blir oppløysing vedteke med minst 2/3 fleirtal, skal det innkallast til ekstraordinært årsmøte 3 månader seinare.
Samanslutning med andre foreiningar er ikkje å sjå på som ei oppløysing av Hjelmeland Ungdomsteater. Vedtak om samanslutting og naudsynte vedtektsendringar i samband med dette skal treffast i samsvar med § 16 om vedtektsendring.

Styret:

Morten Hetland – leiar
Laila Øvrehus – hovudinstruktør
Jake E. Karlsen – ungdomsrepresentant

Instruktørane:

Laila Øvrehus – hovudinstruktør
Morten Hetland – instruktør
Jake E. Karlsen – hjelpeinstruktør
Tone Smith (permisjon t.o.m. 31.07.2017)
Edel Gausland (permisjon t.o.m. 31.07.2017)